Phân biệt và phát âm đúng hai âm /t/ và /d/

Phân biệt và phát âm đúng hai âm /t/ và /d/

Khi phát âm chúng ta thường quên mất âm đuôi do tiếng Việt không có các âm này. Và đặc biệt là hai phụ âm /t/, /d/, cùng StartUP English phân biệt và phát âm chuẩn chúng nhé.

Chi tiết