Khi thái độ giá trị hơn IQ

Khi thái độ giá trị hơn IQ

Người ta hay nghĩ rằng thành công là do thông minh, nhưng thái độ mới là mấu chốt quyết định mọi thứ. Vì sẽ chẳng ai muốn giúp đỡ một nhà bác học luôn cau có.

Chi tiết