Trump chiến thắng nhờ mô hình lean gọn của startup & pop-up branding

Trump chiến thắng nhờ mô hình lean gọn của startup & pop-up branding

Có bao giờ bạn suy nghĩ, tại sao Trump có thể đặc cử được chức vị tổng thống Mỹ dù kinh nghiệm chính trường bằng không và ngân sách tranh cử cực kì khiêm tốn?

Chi tiết