Học tiếng Anh - học giọng Anh hay giọng Mỹ?

Học tiếng Anh - học giọng Anh hay giọng Mỹ?

Bạn có bao giờ thắc mắc nên luyện tiếng Anh theo giọng Anh hay giọng Mỹ, giọng nào chuẩn hơn không? Bài viết sau là giải pháp cho vấn đề của bạn.

Chi tiết

Phân biệt và phát âm đúng hai âm /i:/ và /ɪ/

Phân biệt và phát âm đúng hai âm /i:/ và /ɪ/

Rất nhiều người khi học tiếng Anh bị lẫn lộn trong việc phát âm hai âm /i:/ và /ɪ/. Cùng phân biệt và học cách phát âm sao cho đúng, tránh rơi vào những tình huống đeo chục cái khẩu trang cũng bằng thừa.

Chi tiết