Học thử Free 100%

Học thử Free 100%

Thương hiệu: Tiếng anh giao tiếp | Xuất xứ: Viet Nam

Chi tiết

Những tính từ mạnh có thể thay thế cho very + Adj

Những tính từ mạnh có thể thay thế cho very + Adj

Trong tiếng Anh, từ “very” không thể diễn tả hết được thông tin mà người nói cần truyền đạt, là một trong những từ ít được sử dụng nhất trong Tiếng Anh

Chi tiết

Trọng âm trong tiếng anh - tưởng không khó mà khó không tưởng

Trọng âm trong tiếng anh - tưởng không khó mà khó không tưởng

Trọng âm trong tiếng anh khiến bạn rối não? Dù bạn biết hết các quy tắc nhưng vẫn cứ sai? Nếu vậy, hãy cùng Startup English tìm hiểu xem bạn đang gặp vấn đề gì nào.

Chi tiết