Làm việc ở văn phòng hay làm việc ở nhà?

Làm việc ở văn phòng hay làm việc ở nhà?

Công việc Freelancer đòi hỏi yếu tố sáng tạo nhưng linh động về thời gian. Vì thế người mới vào nghề dễ phân vân giữa hai lựa chọn làm việc ở văn phòng hay làm việc ở nhà?

Chi tiết