Học quân sự - Những ám ảnh “kinh hoàng” của sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM

Học quân sự - Những ám ảnh “kinh hoàng” của sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM

Học quân sự là một khoảng thanh xuân đẹp đẽ và khó quên. Với UEH-er, vào mỗi tháng 3 quân sự có gì mà lại “ám ảnh” đến vậy?

Chi tiết