Phản xạ tiếng Anh, tưởng lạ mà lại quen

Phản xạ tiếng Anh, tưởng lạ mà lại quen

Bạn tự tin mình có cả kho từ vựng, mình nghe ổn, nhưng khi gặp người nước ngoài, bạn lại lúng túng không biết nói gì. Đó là vì bạn chưa luyện được phản xạ đấy.

Chi tiết