Bí quyết du lịch vòng quanh thế giới bằng tiếng Anh (P1)

Bí quyết du lịch vòng quanh thế giới bằng tiếng Anh (P1)

Nhiều người khi được hỏi: “Ước mơ sau này của bạn là gì?” - tôi cá rằng không ít người (bao gồm cả tôi) sẽ không do dự mà trả lời, đó chính là được… đi du lịch vòng quanh thế giới.

Chi tiết