10 câu thành ngữ lợi hại để diễn đạt về tiền bạc trong tiếng Anh

10 câu thành ngữ lợi hại để diễn đạt về tiền bạc trong tiếng Anh

Nhiều bạn gặp phải khó khăn trong việc diễn đạt tiền bạc bằng tiếng Anh, vậy có những mẫu câu nào giúp bạn tự tin nói “chuyện tiền bạc” với người nước ngoài?

Chi tiết