Thực tập ở công ty Startup bạn được gì và mất gì?

Thực tập ở công ty Startup bạn được gì và mất gì?

Nhúng chân vào công ty startup bạn nên chuẩn bị tâm lý vì làm thì nhiều lương thì không được bao nhiêu, thức khuya cày dealine là chuyện bình thường. Nhưng cuối cùng thì công sức của bạn sẽ được trả xứng đáng.

Chi tiết