Môi trường luôn là một vấn đề nóng bỏng được đề cập thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các diễn đàn, hội nghị. Vậy bạn đã biết một số từ vựng tiếng anh về môi trường chưa?

*Bạn đã gọi đúng tên các thương hiệu nổi tiếng?

Môi trường là một vấn đề không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến một cá nhân hay một quốc gia riêng lẻ nào mà là vấn đề mang tính toàn cầu. Những năm gần đây, những biến đổi phức tạp của môi trường nói chung và khí hậu nói riêng đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống sinh hoạt và sản xuất bình thường của con người. Cùng StartUP English học những từ vựng mới thông qua bài viết Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Môi trường dưới đây nhé.

1. Danh từ về chủ đề môi trường

 • Environmental pollution: Ô nhiễm môi trường
 • Contamination: Sự làm nhiễm độc
 • Protection/preservation/conservation: Bảo vệ/bảo tồn
 • Air/soil/water pollution: Ô nhiễm không khí/đất/nước
 • Greenhouse: Hiệu ứng nhà kính

Greenhouse: Hiệu ứng nhà kính

Greenhouse: Hiệu ứng nhà kính

 • Government's regulation: Sự điều chỉnh/luật pháp của chính phủ
 • Shortage/the lack of: Sự thiếu hụt
 • Wind/solar power/energy: Năng lượng gió/mặt trời
 • Alternatives: Giải pháp thay thế
 • Solar panel: Tấm năng lượng mặt trời
 • Woodland/forest fire: Cháy rừng
 • Deforestation: Phá rừng
 • Gas exhaust/emission: Khí thải
 • Carbon dioxin: CO2
 • Culprit (of): Thủ phạm (của)
 • Ecosystem: Hệ thống sinh thái
 • Soil erosion: Xói mòn đất
 • Pollutant: Chất gây ô nhiễm
 • Polluter: Người/tác nhân gây ô nhiễm
 • Pollution: Sự ô nhiễm/quá trình ô nhiễm

Pollution: Sự ô nhiễm/quá trình ô nhiễm

Pollution: Sự ô nhiễm/quá trình ô nhiễm

 • Preserve biodiversity: Bảo tồn sự đa dạng sinh học
 • Natural resources: Tài nguyên thiên nhiên
 • Greenhouse gas emissions: Khí thải nhà kính
 • A marine ecosystem: Hệ sinh thái dưới nước
 • The ozone layer: Tầng ozon
 • Ground water: Nguồn nước ngầm
 • The soil: Đất
 • Crops: Mùa màng
 • Absorption: Sự hấp thụ
 • Acid deposition/acid rain: Mưa axit
 • Activated carbon: Than hoạt tính
 • Activated sludge: Bùn hoạt tính
 • Aerobic attached-growth treatment process: Quá trình xử lý sinh học hiếu khí dính bám
 • Aerobic suspended-growth treatment process: Quá trình xử lý sinh học hiếu khí lơ lửng

2. Tính từ về chủ đề môi trường

 • Toxic/poisonous: Độc hại
 • Effective/efficient/efficacious: Hiệu quả
 • Thorny/head-aching/head splitting: Đau đầu
 • Serious/acute: Nghiêm trọng
 • Excessive: Quá mức
 • Fresh/pure: Trong lành

Fresh/pure: Trong lành

Fresh/pure: Trong lành

 • Pollutive: Bị ô nhiễm

3. Động từ về chủ đề môi trường

 • Pollute: Ô nhiễm
 • Dispose/release/get rid of: Thải ra
 • Contaminate/pollute: Làm ô nhiễm/làm nhiễm độc
 • Catalyze (for): Xúc tác (cho)
 • Exploit: Khai thác
 • Cut/reduce: Giảm thiểu
 • Conserve: Giữ gìn
 • Make use of/take advantage of: Tận dụng/lợi dụng
 • Over-abuse: Lạm dụng quá mức
 • Halt/discontinue/stop: Dừng lại
 • Tackle/cope with/deal with/grapple: Giải quyết
 • Damage/destroy: Phá hủy

Damage/destroy: Phá hủy

Damage/destroy: Phá hủy

 • Limit: Hạn chế
 • Curb: Ngăn chặn
 • Control: Kiểm soát
 • Cause/contribute to climate change/global warming: Gây ra/góp phần vào sự biến đổi khí hậu/nóng lên toàn cầu
 • Produce pollution/CO2/greenhouse (gas) emissions: Tạo ra sự ô nhiễm/khí CO2/khí thải nhà kính
 • Damage/destroy the environment/a marine ecosystem/the ozone layer/coral reefs: Phá hủy môi trường/hệ sinh thái dưới nước/tầng ozon/rặng san hô
 • Degrade ecosystems/habitats/the environment: Làm suy thoái hệ sinh thái/môi trường sống
 • Harm the environment/wildlife/marine life: Gây hại cho môi trường/đời sống tự nhiên/đời sống dưới nước
 • Threaten natural habitats/coastal ecosystems/a species with extinction: Đe dọa môi trường sống tự nhiên/hệ sinh thái ven bờ/giống loài có nguy cơ tuyệt chủng
 • Deplete natural resources/the ozone layer: Làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên/tầng ozon
 • Pollute rivers and lakes/waterways/the air/the atmosphere/the environment/oceans: Làm ô nhiễm sống và hồ/luồng nước/không khí/bầu khí quyển/môi trường/đại dương
 • Contaminate groundwater/the soil/food/crops: Làm ô nhiễm nguồn nước ngầm/đất/thực phẩm/mùa màng
 • Log forests/rainforests/trees: Chặt phá rừng/rừng nhiệt đới/cây cối
 • Address/combat/tackle the threat/effects/impact of climate change: Giải quyết/chống lại/ xử lí những đe dọa/ảnh hưởng/tác động của biến đổi khí hậu
 • Fight/take action on/reduce/stop global warming: Đấu tranh/hành động/giảm/ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu
 • Limit/curb/control air/water/atmospheric/environmental pollution: Hạn chế/ngăn chặn/kiểm soát sự ô nhiễm không khí, nước, bầu khí quyển, môi trường
 • Cut/reduce pollution/greenhouse gas emissions: Giảm sự ô nhiễm hoặc lượng khí thải nhà kính
 • Offset carbon/CO2 emissions: Làm giảm lượng khí thải carbon/CO2
 • Reduce (the size of) your carbon footprint: Làm giảm (kích cỡ của) dấu chân carbon của bạn.
 • Achieve/promote sustainable development: Đạt được/thúc đẩy sự phát triển bền vững

Achieve/promote sustainable development: Đạt được/thúc đẩy sự phát triển bền vững

Achieve/promote sustainable development: Đạt được/thúc đẩy sự phát triển bền vững

 • Preserve/conserve biodiversity/natural resources: Bảo tồn/ giữ gìn sự đa dạng sinh học/tài nguyên thiên nhiên
 • Protect endangered species/a coastal ecosystem: Bảo vệ chủng loài có nguy cơ tuyệt chủng/hệ sinh thái ven bờ
 • Prevent/stop soil erosion/overfishing/massive deforestation/damage to ecosystems: ngăn chặn sự xói mòn đất/sự đánh bắt cá quá mức/sự phá hủy rừng trên diện rộng/sự tàn phá hệ sinh thái
 • Raise awareness of environmental issues: Nâng cao nhận thức về những vấn đề môi trường
 • Save the planet/the rainforests/an endangered species: Cứu lấy hành tinh/những khu rừng nhiệt đới/loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng

* Đến với StartUp English để thấy giao tiếp tiếng Anh chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

Hồng Phi tổng hợp

StartUP English - Tiếng Anh công sở dành cho sinh viên

>>Vì sao người Việt Nam gặp khó khăn trong việc học tiếng Anh?

>>Từ vựng chuyên ngành Marketing không thể không biết - Phần 2

Ý KIẾN BẠN ĐỌC