Khi phát âm chúng ta thường quên mất âm đuôi do tiếng Việt không có các âm này. Và đặc biệt là hai phụ âm /t/, /d/, cùng StartUP English phân biệt và phát âm chuẩn chúng nhé.

Do không quen phát âm đuôi nên một là chúng ta quên hẳn nó, hai là có phát âm nhưng rất gượng gạo thường nhấn quá mạnh. Điều này gây ra nhiều hiểu lầm cho người nghe, người bản xứ họ rất nhạy với các âm đuôi nên nếu bạn nó sai họ sẽ không hiểu được ý bạn nói.

Để cải thiện điều này, trong video dưới đây, StartUP English sẽ hướng dẫn bạn cách phân biệt và đọc đúng hai phụ âm /t/ và /d/ thường xuyên ở vị trí âm cuối.

Cách phát âm

Âm /t/: Đặt mặt lưỡi dưới lợi hàm trên để chặn luồng khí trong miệng, ngạc mềm được nâng lên. Rồi bật mạnh luồng khí ra khỏi miệng nhưng không làm rung dây thanh trong cổ họng khi phát âm.

Âm /d/: Đặt mặt lưỡi dưới lợi hàm trên để chặn luồng khí trong miệng, ngạc mềm được nâng lên. Rồi bật mạnh luồng khí ra khỏi miệng, nhưng không mạnh bằng âm /t/ và làm rung dây thanh trong cổ họng khi phát âm

Hai âm này khác nhau ở chỗ, âm /t/ cổ họng không rung còn âm /d/ thì có. Hoặc bạn có thể kiếm chứng bằng việc đặt một tờ giấy trước miệng khi phát âm hai âm này. Âm /t/ sẽ làm tờ giấy rung còn âm /d/ thì không.

VD:

Âm /t/:    Eat /iːt/    Suit /suːt/          Tea /tiː/

               Tall /tɔːl/  Tennis /ˈtenɪs/   Potato /pəˈteɪtəʊ/

Âm /d/:  Door /dɔːr/   Deep /di:p/    Down /daʊn/
               Head /hed/   Food /fuːd/    Card /kɑːd/

Các bạn xem video dưới đây của Rachel để biết cách đọc đúng hai âm /t/ và /d/ nhé.

 

Qua đoạn video vừa rồi, bạn đã phân biệt được hai âm /t/ và /d/ cũng như khẩu hình miệng khi phát âm chúng rồi đó. Nhưng để có thể phát âm tự nhiên và tạo thành thói quen thì hằng ngày bạn phải luyện tập nhé!

* Hãy truy cập StartUP English mỗi ngày để học tiếng Anh hiệu quả nhất.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC