Âm “t” trong tiếng Anh có nhiều cách phát âm và gây không ít khó khăn cho người học, đặc biệt nếu bạn là người mới bắt đầu. Dưới đây là 5 cách phát âm chuẩn của âm “t”, bạn hãy bỏ túi để dùng cho đúng nhé.

Vì bị ảnh hưởng mạnh bởi trọng âm và vị trí của nó trong một từ, cụm từ nên âm “t” có nhiều cách phát âm khác nhau. Bài viết này của Startup English sẽ giúp bạn hiểu và nắm rõ 5 cách phát âm của âm “t” thường gặp trong tiếng Anh Mỹ.

 

1. /t/ nguyên là /t/:

Khi /t/ đứng đầu từ hoặc khi không đứng đầu từ nhưng lại được nhấn trọng âm thì âm này được phát âm rõ ràng, đầy đủ là âm /t/. Ví dụ: ten, table, content, determine, teach…

Ngoài ra, âm /t/ cũng được bật đầy đủ khi nó ở dạng quá khứ của động từ và đứng sau một phụ âm vô thanh như – /f/, /k/, /p/, /s/, /ch/, /sh/, /th/: picked [pikt], hoped [houpt], watched [wɒcht], washed [wɒsht]…

Trường hợp ngoại lệ, khi âm /t/ đứng sau một phụ âm khác, ở đầu từ, như trong cụm /st/: stay, store, steep… thì âm /t/ không được phát âm đầy đủ.

 

5 cách phát âm chuẩn âm t trong tiếng anh

Âm /t/ trong tiếng Anh có nhiều cách phát âm khác nhau

 

2. /t/ giống /d/

Nếu /t/ ở giữa 2 nguyên âm sẽ biến thành 1 âm /d/ mềm (tương tự âm /d/ khi đứng giữa hai nguyên âm). như letter = /leder/, better = /beder/, Water = /'wɔ:də/, daughter = /dɔdər/, meeting thành /'mi:diɳ/…

Đây được xem là một đặc thù của âm /t/ trong tiếng Anh Mỹ, khác với trong tiếng Anh Anh.

Âm /t/ cũng được phát âm thành /d/ khi nối âm /t/ từ cuối từ này vào nguyên âm của từ đứng sau nó (âm đầu này không được nhấn trọng âm). Ví dụ: A lot of, bought a…
 

3. /t/ bị biến mất, âm câm

Trường hợp âm /t/ đứng sau âm /n/, nó có thể biến mất (do 2 âm này có vị trí miệng gần giống nhau).

Ví dụ: interview /ˈɪnərˌvju/, international /ˌɪn ərˈnæʃ ə nl/, advantage /ədˈvɑːn.tɪdʒ/, percentage /pɚˈsen.t̬ɪdʒ/, count on /kaun_on/…

 

cách phát âm chuẩn âm t trong tiếng anh

Từ interview sẽ được phát âm là /ˈɪnərˌvju/

 

4. /t/ không bật hơi khi đứng cuối từ

Để phát âm âm /t/ trong trường hợp này sẽ có 2 giai đoạn:

– Giai đoạn 1, lưỡi nâng lên phần ngạc trên để chặn lại;

– Giai đoạn 2, bật âm /t/.

Bên cạnh đó, nếu âm /t/ đứng cuối một từ, thông thường người ta cũng chỉ chặn hơi lại (giai đoạn 1) mà không bật hơi ra (giai đoạn 2), ví dụ: put, what, lot, set, hot, sit, shot, brought. Đây là lý do tại sao chúng ta thường không nghe thấy âm /t/ khi nó đứng cuối từ.
 

5. Âm /t/ bị biến đổi trong tiếng Anh Mỹ

Ngoài 4 cách phát âm trên, âm /t/ còn có 2 trường hợp biến đổi khác.

5.1. Âm /tn/

Cụm âm /tn/ là cụm hầu hết người Việt Nam gặp khó khăn khi phát âm, ví dụ trong từ “button” . Các âm /tn/ được thực hiện bằng cách đặt lưỡi ở vị trí của /t/, sau đó bật âm /t/ mà không di chuyển lưỡi, đồng thời chuyển nhanh sang âm [n]. Ví dụ: Written, certain, forgotten, button

Lưu ý: Hãy chắc chắn rằng bạn không đặt một âm schwa trước /n/ (ví dụ: với từ written:/ri-từn/ là sai, /rit-n/ là đúng).

 

cách phát âm chuẩn của âm t trong tiếng anh

Cách phát âm đúng của từ Written
 

5.2. Âm /tr/

Trường hợp với âm /tr/, do âm /t/ bị ảnh hưởng của âm /r/ nên khi đứng cạnh nhau, âm /t/ bị biến đổi thành âm /tʃ/.

Ví dụ, khi đọc từ “train” thì thay vì bật âm thành /t/ + /rein/ thì đọc là /tʃ/ + /rein/, giống như ch-rain. Tương tự: try – tie, train – chain, Troy – toy, stream – steam.
 

* Hãy truy cập Startup English mỗi ngày để học tiếng anh hiệu quả nhất!

Kim Thư

Ý KIẾN BẠN ĐỌC