Bên cạnh các mẫu câu chào hỏi, các mẫu câu khen ngợi luôn là một trong những mẫu câu được dùng nhiều nhất nơi công sở.

*Tình huống giao tiếp trong công sở chủ đề: Giới thiệu công ty

Những câu nói hay, khen ngợi đúng lúc và kịp thời hoặc khen ngợi 1 cách hài hước có thể giúp chúng ta rất nhiều. Dưới đây là một số mẫu câu khen ngợi người khác trong một số trường hợp bạn có thể sử dụng.

1. Để khen ngợi công việc của ai đó

- You’ve done a great job.  – Anh đã làm việc tốt lắm.

- Good job on the report! I think the executives will like it.  – Làm báo cáo rất tốt! Tôi nghĩ rằng cấp trên sẽ hài lòng về nó.

- That was a great class, teacher. Well done! – Thật là một lớp học tuyệt vời, cô giáo. Làm rât tốt!

- Excellent speech! The audience really enjoyed it. – Một bài thuyết trình tuyệt vời! Khán giả thực sự đã rất thích nó.

- What a marvellous memory you’ve got! – Bạn thật là có một trí nhớ tuyệt vời.

- What a smart answer! – Thật là một câu trả lời thông minh!

2. Chúc mừng về những thành tích đáng kể

- Let me congratulate you on your new job. – Cho phép tôi được chúc mừng bạn với vị trí công việc mới.

- Let me offer you my congratulations on your success. – Cho phép tôi gửi đến bạn lời chúc mừng với thành công của bạn.

- Let me be the first to congratulate you on your wise decision. – Hãy cho tôi là người đầu tiên được chúc mừng bạn về quyết định sáng suốt đó.

- May I congratulate you again on your excellent performance. – Tôi muốn chúc mừng bạn một lần nữa với sự thể hiện xuất sắc của bạn.

Khen thưởng nơi công sở?

Khen thưởng nơi công sở?

3. Khen ngợi về phần thuyết trình của ai đó

- Well done. I like your presentation. - Làm tốt lắm. Tôi rất thích bài thuyết trình của cậu.

- You did a great job. I can’t imagine how much you tried. - Cậu làm tốt lắm. Tôi không thể tưởng tượng cậu đã cố gắng nhiều đến thế nào.

- What a great performance! - Phần trình diễn thật tuyệt vời.

- I must say you really know how to make people laugh. - Tôi phải nói cậu thực sự biết cách làm mọi người cười.

- What an excellent you are. Your presentation was so good. I proud of you. - Anh thật xuất sắc. Bài thuyết trình của anh rất tốt. Tôi tự hào về anh.

- You’re great at speaking in the public. - Cậu quả là nhà thuyết trình trước công chúng tuyệt vời.

4. Lời khen với cấp dưới của mình

- She ought to be praised for what she has done. - Cô ấy nên được biểu dương vì những gì cô ấy đã làm.

- The worker was praised for his observance of the rules. - Người công nhân này được biểu dương vì đã tuân thủ các nguyên tắc.

- He deserved credits, certainly. - Chắc chắn rồi, anh ấy xứng đáng được tuyên dương.

- Mr. Minh was mentioned in the annual report for his cooperation. - Ông Minh đã được tuyên dương trong báo cáo thường niên nhờ sự hợp tác tích cực của mình.

- Praise always stimulates every individual to make greater efforts. - Sự biểu dương luôn là điều khích lệ để mỗi cá nhân nỗ lực hơn nữa.

- You did a good job. - Anh đã làm rất tốt.

- Well done. I’m proud of you. - Tốt lắm.Tôi rất tự hào về anh.

- The best way to get employees “engaged” at work is to put employees on assignments they enjoy. - Cách tốt nhất để các nhân viên có tinh thần làm việc là giao cho họ những công việc mà họ có hứng thú.

- Awesome, you’re awesome. - Anh thật là quá tuyệt!

- You’ve done a great job. - Anh đã làm việc tốt lắm.

- Good job on the report! I think the executives will like it. - Anh làm bài báo cáo rất tốt! Tôi nghĩ rằng cấp trên sẽ hài lòng về nó.

- What a marvellous memory you’ve got! - Bạn thật là có một trí nhớ tuyệt vời.

- What a smart answer! -Thật là một câu trả lời thông minh!

- He is so prospective. - Anh ấy đầy triển vọng.

- Well done, Hải! That report you wrote was excellent! I’d like to use it as a model at the staff meeting on Friday. - Chúc mừng anh, Hải! Bản báo cáo anh viết rất tốt! Tôi muốn dùng nó làm mẫu bản báo cáo cho cuộc họp nhân viên vào thứ sáu tới.

* Đến với StartUp English để thấy giao tiếp tiếng Anh chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

Vân Phạm tổng hợp

StartUP English - Tiếng Anh Công sở dành cho sinh viên

>> Những mẫu câu tiếng Anh khi đi gặp đối tác

>> Thuyết trình bằng tiếng Anh nơi công sở không còn là trở ngại sau khi tìm hiểu những "mẹo" sau đây

Ý KIẾN BẠN ĐỌC