Đàm phán là một trong các kỹ năng rất quan trọng, quyết định sự thành công hay thất bại của dự án. Vì thế, Edu2Review sẽ giới thiệu đến các bạn Một số mẫu câu đàm thoại trong công sở thông dụng nhất.

* Những mẫu câu thông dụng trong chuyến đi công tác

Mẫu câu đàm phán cơ bản thông thường được chia ra làm 7 phần chính: Nêu mục đích. Tỏ ý nhượng bộ, Thể hiện sự đồng tình, Từ chối lời đề nghị, Thương lượng, Dạt được thỏa thuận và Kết thúc đàm phán.

1. Nếu mục đích

We’re interested in buying 50 computers.

Chúng tôi muốn mua 50 cái máy tính.

We’d like to start the scheme in November.

Chúng tôi muốn khởi động đề án này vào tháng Mười Một.

We must have delivery as soon as possible.

Chúng tôi phải được giao hàng sớm nhất có thể.

2. Tỏ ý nhượng bộ

We could possibly deliver by September.

Chúng tôi có thể giao hàng trước tháng Chín.

That could be all right, as long as you pay more for a longer period.

Như vậy cũng được, với điều kiện anh/ chị phải trả nhiều hơn nếu thời gian kéo dài hơn.

We can do that, providing you make a down payment.

Chúng tôi có thể chấp nhận, miễn là anh/ chị đặt cọc trước.

3. Thể hiện sự đồng tình với quan điểm của đối tác

I agree with you on that point.

Về điểm đó, tôi đồng ý với ông/bà.

That’s a fair suggestion.

Đó là một đề xuất hợp lý.

You have a strong point there.

Đó là một ý kiến thuyết phục.

I think we can both agree that…

Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều đồng ý rằng…

I don’t see any problems with/ harm in…

Tôi không thấy có bất cứ vấn đề gì trong việc…

tiếng anh công sở chủ đề Đàm phán

Nhận được sự đồng tình của đối tác sẽ giúp hợp đồng dễ dàng được ký (Ảnh: Shareyouressays)

4. Từ chối lời đề nghị

I’m afraid not. It’s company policy.

Tôi e là không được. Đó là chính sách của công ty.

I’m sorry, we can’t agree to that.

Tôi rất tiếc, chúng tôi không thể đồng ý điều đó.

Unfortunately, we can’t do that.

Tiếc là chúng tôi không thể làm vậy.

I understand where you’re coming from; however,…

Tôi hiểu những điều ông/ bà muốn nói, tuy nhiên…

I’m prepared to compromise, but…

Tôi định thoả hiệp nhưng…

If you look at it from my point of view, you’ll see that…

Nếu nhìn nhận vấn đề theo quan điểm của tôi, ông/bà sẽ thấy rằng …

I’m afraid I had something different in mind.

Tôi e rằng những điều tôi nghĩ có đôi chút khác biệt.

That’s not exactly how I look at it.

Đó không phải là cách tôi nhìn nhận vấn đề.

From my perspective, I think…

Theo cách nghĩ của cá nhân tôi, tôi thấy rằng…

I’d have to disagree with you there.

Tôi không thể đồng ý với ông/bà về điều đó.

I’m afraid that doesn’t work for me.

Tôi e rằng cách đó không phù hợp với tôi.

5. Thương lượng

If it works, we’ll increase the order later on.

Nếu thành công, sau này chúng tôi sẽ tăng lượng đặt hàng.

If you increased your order, we could offer you a much higher discount.

Nếu anh/ chị đặt hàng với số lượng lớn hơn, chúng tôi có thể đưa ra mức chiết khấu cao hơn nhiều.

That might be OK if you can guarantee delivery by then.

Tới lúc đó, nếu anh/ chị có thể đảm bảo giao hàng thì được.

tiếng anh công sở chủ đề Đàm phán

Hãy từ chối lời để nghị thật khéo léo hoặc thương lượng để không mất lòng đối tác (Ảnh: Lawrencelawoffices)

6. Đạt được thỏa thuận

That’s very reasonable, don’t you think?

Rất hợp lý, đúng không ạ?

That sounds a fair price to me.

Tôi thấy cái giá này hợp lý đấy.

Fine/ OK/ Great!

Tốt rồi/ Thế là ổn/ Tuyệt vời!

I think we both agree to these terms.

Tôi nghĩ cả hai bên đã đồng ý với những điều khoản này.

I’m satisfied with this decision.

Quyết định này làm tôi rất hài lòng.

It sounds like we’ve found some common ground.

Có vẻ chúng ta đã tìm được điểm chung.

7. Kết thúc đàm phán

Right, we’ve got a deal.

Vậy là chúng ta đã thoả thuận rồi nhé.

Good, I think we’ve covered everything.

Tốt lắm, tôi nghĩ chúng ta đã bàn tới tất cả mọi thứ rồi.

OK, how about dinner tonight?

Đã xong. Chúng ta cùng đi ăn tối chứ nhỉ?

I’m willing to leave things there if you are.

Tôi mong rằng chúng ta có thể thoả thuận như vậy nếu ông/bà đồng ý.

I’m willing to work with that.

Tôi rất mong muốn được triển khai công việc này.

I think we should get this in writing.

Tôi nghĩ chúng ta nên chuyển những thứ này thành văn bản.

I’d like to stop and think about this for a little while.

Tôi muốn kết thúc cuộc đàm phán và suy nghĩ thêm về điều này.

Would you be willing to sign a contract right now?

Ông/bà có muốn ký hợp đồng ngay không?

Let’s meet again once we’ve had some time to think.

Hãy gặp nhau lần nữa để hai bên có thời gian xem xét kỹ hơn.

Chủ đề từ vựng tiếng Anh công sở này rất phù hợp để bạn sử dụng trong môi trường tiếng Anh Giao tiếp Thương mại. Các bạn hãy cùng truy cập vào trang web Edu2Review mỗi ngày để biết thêm nhiều kiến thức tiếng Anh bổ ích.

* Đến với StartUp English để thấy giao tiếp tiếng Anh chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

Thu Trúc tổng hợp

Nguồn: Aroma

StartUP Engish – Tiếng Anh công sở dành cho sinh viên

Trải nghiệm miễn phí 100% trước khi ra quyết định

>> Tình huống giao tiếp trong công sở chủ đề: Phê bình góp ý

>> Tình huống giao tiếp trong công sở chủ đề: Xử lý tình huống

Ý KIẾN BẠN ĐỌC